Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

Voľby prezidenta SR 2024

                              Vyhlásenie voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady  Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z.z.  zo dňa 8.januára

voľby prezidenta Slovenskej republiky

 a určil deň jeho konania

na sobotu 23. marca 2024

a termín prípadného druhého kola volieb

na sobotu 6.apríla 2024.

 Zbierka zákonov.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia pre voličov - SK.pdf 

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltétrleiről

Tájekozatató a választópolgárok részére -HU.pdf  

-----------------------------------------------------------------------------------

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej  volebnej  komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia  a petičný výbor  starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb prezidenta SR  do 19. februára 2024 do 24.00 h

 Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto

  a)  politické strany a politické hnutia:

HLAS - sociálna demokracia

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Sloboda a Solidarita

Slovenská národná strana

SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme:

 •  osobne  alebo poštou na adresu:

Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

 • alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

rapovce@dkn.sk

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

-----------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENIE

o utvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti

pre  Obec Rapovce

Obec  Rapovce  podľa  § 8 ods. 3  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvára   volebný okrsok  a určuje  volebnú miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky , ktoré sa uskutočnia  23.marca 2024                                       a v prípade druhého kola 6.apríla 2024             

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť:  Obec Rapovce –  veľká sála Kultúrneho domu ,

                                   Hlavná ulica 230/99, 98531  Rapovce

                                                                                                                                                                                                                      Ing. Ladislav Sóky

                                                                                            starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie  adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

 - Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

 - E-mail: rapovce@dkn.sk                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------

 Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne:   

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe : 

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

elektronicky:

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom:

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

-----------------------------------------------------------------------------------

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

    Volič , ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

        Volič , ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Zároveň preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

  Platná právna úprava pre voľby prezidenta Slovenskej republiky neumožňuje voľbu poštou.

Čestné vyhlásenie o TP v cudzine.docx 

----------------------------------------------------------------------------------

Zoznam kandidátov

Kandidáti v prezidentských voľbách 2024

 • Andrej Danko
 • Patrik Dubovský
 • Krisztián Forró
 • Štefan Harabin
 • Ivan Korčok
 • Marián Kotleba
 • Ján Kubiš
 • Igor Matovič
 • Milan Náhlik
 • Peter Pellegrini
 • Róbert Švec

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Voľby - Referendum

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:1
TÝŽDEŇ:208
CELKOM:188471

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď je vo februári močno, v auguste je sucho.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:38

Slnko zapadá:17:11

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Eleonóra

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3