Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

Voľby prezidenta SR 2024

 

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024   

Zápisnica okrskovej volebnej komisie II. kolo 06.04.2024 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie II.kolo 6.4.2024.pdf Typ: PDF dokument

--------------------------------------------------------- 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 23.3.2024             

Zápisnica okrskovej volebnej komisie 23.3.2024.pdf Typ: PDF dokument

-----------------------------------------------------------------------------------

Kandidáti v prezidentských voľbách 2024

2.kolo dňa 6.4.2024

 • Ivan Korčok
 • Peter Pellegrini

-----------------------------------------------------------------------------------

 Vyhlásenie voľby prezidenta SR

Predseda Národnej rady  Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z.z.  zo dňa 8.januára

voľby prezidenta Slovenskej republiky

 a určil deň jeho konania

na sobotu 23. marca 2024

a termín prípadného druhého kola volieb

na sobotu 6.apríla 2024.

 Zbierka zákonov.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia pre voličov - SK.pdf 

Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltétrleiről

Tájekozatató a választópolgárok részére -HU.pdf  

-----------------------------------------------------------------------------------

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej  volebnej  komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia  a petičný výbor  starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb prezidenta SR  do 19. februára 2024 do 24.00 h

 Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto

  a)  politické strany a politické hnutia:

HLAS - sociálna demokracia

Kresťanskodemokratické hnutie

Progresívne Slovensko

Sloboda a Solidarita

Slovenská národná strana

SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme:

 •  osobne  alebo poštou na adresu:

Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

 • alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

rapovce@dkn.sk

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

-----------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENIE

o utvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti

pre  Obec Rapovce

Obec  Rapovce  podľa  § 8 ods. 3  zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, utvára   volebný okrsok  a určuje  volebnú miestnosť pre voľby prezidenta Slovenskej republiky , ktoré sa uskutočnia  23.marca 2024                                       a v prípade druhého kola 6.apríla 2024             

Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť:  Obec Rapovce –  veľká sála Kultúrneho domu ,

                                   Hlavná ulica 230/99, 98531  Rapovce

                                                                                                                                                                                                                      Ing. Ladislav Sóky

                                                                                            starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie  adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

 - Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

 - E-mail: rapovce@dkn.sk                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------

 Hlasovací preukaz

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne:   

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej podobe : 

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024),

elektronicky:

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). 

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

• adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom:

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

• meno a priezvisko,

• rodné číslo,

• štátnu príslušnosť,

• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

-----------------------------------------------------------------------------------

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

    Volič , ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky môže voliť vo volebnej miestnosti, v ktorej zozname voličov je zapísaný podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

        Volič , ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže vo voľbách prezidenta hlasovať, ak sa v deň konania volieb dostaví do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky. Zároveň preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

  Platná právna úprava pre voľby prezidenta Slovenskej republiky neumožňuje voľbu poštou.

Čestné vyhlásenie o TP v cudzine.docx 

----------------------------------------------------------------------------------

Zoznam kandidátov

Kandidáti v prezidentských voľbách 2024

 • Andrej Danko
 • Patrik Dubovský
 • Krisztián Forró
 • Štefan Harabin
 • Ivan Korčok
 • Marián Kotleba
 • Ján Kubiš
 • Igor Matovič
 • Milan Náhlik
 • Peter Pellegrini
 • Róbert Švec

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Voľby - Referendum

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:5
TÝŽDEŇ:377
CELKOM:203301

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý deň na Tela Páne sľubuje veľa sena.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:47

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30