Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Mestskom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady

  •     Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou

Doba vybavenia:

na počkanie
 

Poplatok:

bez poplatku