Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľná pracovná pozícia:

Zamestnávateľ Kategória zamestnanca

Kvalifikačné

prepoklady

Názov Adresa Kontakt
Obec Rapovce, ZŠ-AI Rapovce Hlavná ul. 230/99, Rapovce 98531

0918629849,

rapovce@dkn.sk

0904457779, zsrapovce@azet.sk

asistent/ asistentka učiteľa

podľa zákona č.

138/2019 Z. z.

a vyhlášky

MŠVVaŠ SRč.

1/2020 Z. z.

 

Zoznam požadovaných dokladov  

- žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, fotokópie dokladov o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslať poštou, resp. elektronicky do 31.8.2020 

Iné požiadavky

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Termín nástupu september - október 2020