Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Osvedčovanie podpisov a listín.

 

Osvedčovanie podpisov na listinách  a osvedčovanie listín upravuje zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.

 

Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti osvedčujúceho orgánu. V prípade zdravotných dôvodov sa umožňuje vykonať osvedčenie aj na inom mieste v obci.

 

Osvedčenie fotokópie listiny alebo podpisu na listine vykonáva tá obec, ktorú osoba o tento úkon požiada bez ohľadu na skutočnosť, či žiadateľ o osvedčenie má alebo nemá trvalý pobyt v tejto obci.

Nie je však možné, aby pracovník obecného alebo mestského úradu, ktorý vykonáva osvedčovaciu agendu, vykonával osvedčovanie na území inej obce alebo mesta.

 

 

Osvedčenie podpisu : 2,00€ / jeden podpis

Potrebné doklady:  Dokument, na ktorom má byť podpis osvedčený

                               OP osoby, ktorej  podpis sa osvedčuje a prítomnosť osoby, ktorej podpis        

                               sa osvedčuje.

 

Osvedčenie listiny: 2,00€/jedna strana aj začatá

Potrebné doklady: Listina ktorá má byť osvedčená + fotokópia

                              OP osoby , ktorá dáva osvedčovať listinu

                             Nevyžaduje sa prítomnosť osoby, ktorej sa listina týka.