Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

Voľby do EP 2024

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024

Zápisnica.pdf Typ: PDF dokument

-----------------------------------------------------------------------------------

Voľby do Európskeho parlamentu  2024

Vyhlásenie volieb

Predseda Národnej rady  Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 12/2024 Z.z.  zo dňa 10.februára.2024

voľby do Európskeho parlamenu

 a určil termín ich konania

na sobotu 8. júna 2024.

Z.z. - Rozhodnutie.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB

--------------------------------------------------------------------------------

Informácie pre voliča : Info-SK.pdf Typ: PDF dokument

Information for the voter: Info-EN.pdf Typ: PDF dokument

Tájekoztatás a választópolgárok részére: Info-HU.pdf Typ: PDF dokument

--------------------------------------------------------------------------------

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti v obci Rapovce

OZNÁMENIE

o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti v obci Rapovce

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Obec  Rapovce  zastúpená Ing. Ladislavom Sókym, starostom obce, oznamuje, že utvára   volebný okrsok  a určuje  volebnú miestnosť pre voľby do Európskeho parlametu, ktoré sa uskutočnia v sobotu 8.júna 2024                                                       

Volebný okrsok:  č.1

Volebná miestnosť:  Obec Rapovce - Veľká sála Kultúrneho domu,

                                 Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

--------------------------------------------------------------------------------

   Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej  volebnej  komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana, koalícia  starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

do 9. apríla 2024 do 24.00 h

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme:

  •  osobne  alebo poštou na adresu:

Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

  • alebo elektronicky na e-mailovú adresu:

rapovce@dkn.sk

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

-----------------------------------------------------------------------------------

         HLASOVACÍ PREUKAZ

    Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.    Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 24. apríla 2024.

  Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

  • Osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j.najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • V listinnej podobe tak,  aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.mája 2024)
  • elektronicky(e-mailom) na mailovú adresu :  rapovce@dkn.sk

- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 20.mája 2024)

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

   Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (najneskôr 7.júna 2024.)

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko,

- rodné číslo,

- štátnu príslušnosť,

- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

- adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

-----------------------------------------------------------------------------------

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • Obec Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce
  • E-mail: rapovce@dkn.sk

                 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Voľby - Referendum

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:3
TÝŽDEŇ:375
CELKOM:203299

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak jún mokrý býva, obilie zle rodieva.

východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:38

Slnko zapadá:20:47

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Sviatok a výročie

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30