Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

Balog Róbert

Baumann Karol

Bozová Angelika

Gaál Ivan

Marcela Juhászová

Palčová Ľubica

Segeč Mário, Ing.

 

 

Zriadenie komisií :

OZ na návrh starostu zriadilo :

Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

členovia všetci poslanci OZ