Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

Árvaiová Gabriela

Baumann Karol

Bozová Angelika

Gaál Ivan

Palčová Ľubica

Segeč Mário, Ing.

Šüli Anton, Ing.

 

Zloženie jednotlivých komisií je:

 

Komisia stavebná a územného plánu
predseda: Árvaiová Gabriela,
členovia: Baumann Karol ml.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo
predseda Gaál Ivan,
členovia : Bozová Angelika, Mgr. Kyzúrová Marcela, Mgr. Kyzúrová Eva       

Komisia finančná, rozpočtová, legislatívna a správy majetku
predseda Ing. Segeč Mário,
členovia : Ing. Šüli Anton, Ing., Očovay Tomáš

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
predseda Palčová Ľubica,
členovia : Ágoštonová Miroslava, Baumann Karol ml..

Komisia verejného poriadku, dopravy, dhz, priestupkového konania
predseda Ing. Šüli Anton,
členovia : Sanisló Ronald, Kökény Ľudovít ml..

Komisia životného prostredia
predseda Baumann Karol,
členovia : Árvaiová Gabriela, Palčová Ľubica, Mgr. Baumannová Danka