Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

Voľby 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

RAPOVCE

Obec RAPOVCE  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 

1.      Karol  Baumann,     44 rokov, štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

2.      Jozef  Figa,           59 rokov, dobrovoľne nezamestnaný, nezávislý  kandidát

3.      Ladislav  Sóky, Ing., 69 rokov, starosta obce, nezávislý kandidát

4.      Darina Šüliová, Ing.,       65 rokov, ekonómka, SMER-sociálna demokracia

 

V Rapoviach

Dátum: 12.09.2022

                                                                            Miriama  Alabánová

predseda volebnej komisie

-----------------------------------------------------------------------------------

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného  zastupiteľstva

v   RAPOVCIACH

Obec  RAPOVCE  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:
 

Volebný obvod č. 1

1.      Hajnalka  Árvai,  25 rokov, invalidná dôchodkyňa, nezávislá    kandidátka

2.      Róbert  Balog,   35 rokov, operátor výroby, nezávislý kandidát

3.      Angelika  Bozová,   53 rokov, pomocná kuchárka, nezávislákandidátka

4.      Alžbeta  Budáčová, 41 rokov, pomocná kuchárka, nezávislá  kandidátka

5.      Henrietta Eibnerová, Bc., 23 rokov, študentka, nezávislá kandidátka

6.      Ivan  Gaál,              61 rokov, agronóm, nezávislý kandidát

7.      Pavlina Horváthová,     75rokov,  dôchodkyňa, nezávislá kandidátka

8.      Marcela Juhászová      44 rokov, vedúca kúpaliska, nezávislá kandidátka

9       Július Miadok,             50 rokov,  nezamestnaný, nezávislý kandidát

10.    Gabriel Očovay,             27 rokov,  manažér, Szövetség/ Aliancia

11     Ľubica Palčová,             58 rokov , SZČO, nezávislá kandidátka

12.    Anton Šüli, Ing.,             38 rokov, živnostník, SMER-sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

 

V Rapovciach

Dátum: 12.09.2022

                                                                                                                                                                                                 Miriama Alabánová

                                                               predseda volebnej komisie

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obec Rapovce

Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

 

OZNAM

Kandidátne listiny

  • pre voľbu starostu obce
  • pre voľbu poslancov do OZ

 

môžu politické strany, politické hnutie, koalície politických strán, koalície politických hnutí a nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť zapisovateľke:

 

Silvii Pastorekovej

dnes  30.8.2022 od 14,00hod. do 24,00hod na adresu:

Hlavná ulica 25/49, 985 31  Rapovce

 

Tf.č.: 0918 629 849

 

 

----------------------------------------------------------------------------------

Obec Rapovce

Hlavná ulica 230/99, 985 31  Rapovce

 

OZNÁMENIE

o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy krajov

 

 V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  utváram na území obce Rapovce  na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, a určujem volebnú miestnosť : Veľká sála kultúrneho domu, Hlavná ulica 230/99, Rapovce .

                                                                       

              

Ing. Ladislav Sóky

    starosta obce

 v Rapovciach, dňa 29.07.2022

______________________________________________________________________________

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do miestnej volebnej komisie


 Do miestnej volebnej komisie  môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a  do orgánov samosprávy krajov.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb

najneskôr do 30.08.2022 do 24,00hod

osobne , poštou v listinnej forme, alebo v elektronickej forme  na 

e-mailovú adresu obce:  rapovce@dkn.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a podpis osoby

        - oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

        - meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu      

          tvoriacu   koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide   o koalíciu.

               

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.
Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V obci Rapovce je utvorený jeden volebný okrsok, preto politická strana alebo koalícia deleguje iba jedného člena a jedného náhradníka len do miestnej volebnej komisie.

Miestna volebná komisia v deň volieb plní úlohy okrskovej volebnej komisie. Z tohto dôvodu politická strana alebo koalícia už do okrskovej volebnej komisie v obci Rapovce člena a náhradníka NEDELEGUJE.

 

 

Vzory kandidátnych listín a oznámení o delegovaní do volebnej komisie nájdete na stránke : www.minv.sk

/SPOJENÉ VOĽBY 2022 - SOBOTA, 29. OKTÓBER/

___________________________________________________________________________

Obec Rapovce

                                                     OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach  podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č.16/ III/ 5/ 2022 a č. 16/ III /7/2022  zo dňa 30.06.2022 určilo, že

Obecné zastupiteľstvo v Rapovciach bude mať celkom 7 poslancov,

ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


                                                                                  Ing. Ladislav Sóky

                                                                                     starosta obce

 

-----------------------------------------------------------------------------------

OBEC  Rapovce

Obecný úrad

Hlavná ulica 230/99,  985 31 Rapovce


Oznámenie

V zmysle § 11a ods. 2 písm. c/ zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Ing. Ladislav Sóky, starosta obce Rapovce

v y m e n o v a l     dňom 30.6.2022

p.Silviu Pastorekovú za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie  obce Rapovce

pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov roku 2022, ktoré sa uskutočnia dňa 29.10.2022.

 

Kandidátne listiny

  • pre voľbu starostu obce
  • pre voľbu poslancov do OZ
  • pre voľby predsedu samosprávneho kraja
  • pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

 

môžu politické strany, politické hnutie, koalície politických strán, koalície politických hnutí a nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť zapisovateľke:

 

v pracovné dni od 07,00 – 14,00 hod na adresu:

Obecný úrad Rapovce, Hlavná ulica 230/99, 985 31 Rapovce

 

najneskôr do 30.08.2022 do 24,00hod.

 

kontakt: 047/43 98 100, 0918 629 849

-----------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

Rozhodnutie predsedu NR SR č. 209/2022Z.z.

2022_209.pdf (188.83 kB)

-----------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o počte obyvateľov v obci k 10.06.2022

O Z N Á M E N I E

         Obec  Rapovce  v súlade s ustanovením § 171 ods. 9 posledná veta zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

č. 209/2022  o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov  dňa 29. októbra 2022 oznamuje, že počet obyvateľov obce  Rapovce ku dňu 10.06.2022 je

                                                                     929

                                      

                                                                                               Ing. Ladislav Sóky 

                                                                                                  starosta obce

 

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

dnes, utorok 4. 10. 2022
oblačno 16 °C 8 °C
streda 5. 10. zamračené 16/6 °C
štvrtok 6. 10. zamračené 19/9 °C
piatok 7. 10. takmer jasno 20/10 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6