Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2020

Zmluva o výpožičke

30/11/2020

0,00 EUR Nula euro

Obec Rapovce

Slovenská republika - ŠÚ SR

06.11.2020

Municipiálny úver - Univerzál

25/017/20

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

05.11.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-33-10-2020-SK

1 098,00 EUR jedentisícdeväťdesiat osem eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rapovce

05.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-84-10-2020-SK

930,00 EUR Deväťsto tridsať eur

Obec Rapovce

Galileo Corporation s.r.o.

29.10.2020

Zmluva o termínovanom účte

25/015/20

107 000,00 EUR Jednostosedem tisíc euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

27.10.2020

Zmluva o grantovom účte

27102020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

23.10.2020

Zmluva o dielo

01/10/2020

106 677,12 EUR Stošesťtisícšesťstosedemdesiatsedem eur 12/100

Pro Constructa s.r.o.

Obec Rapovce

31.08.2020

Mandátna zmluva

31082020

70,00 EUR Sedemdesiat euro

Obec Rapovce

Ing. Milan Hric

28.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

O-2020 08 25 055 001

588,00 EUR Päťstoosemdesiat osem eur

Obec Rapovce

MG ODPADY,s.r.o.

28.08.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

26082020

2,00 EUR Dve eurá

AGRO CS Slovakia,a.s.

Obec Rapovce

24.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

INDZD122020 0811 05 001

948,00 EUR Deväťstoštyridsať osem eur

Obec Rapovce

MG PZS, s.r.o.

06.08.2020

Kúpna zmluva

04082020

530,64 EUR Päťstotridsať euro 64/100

Jozef Kömüves

Obec Rapovce

31.07.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

28072020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

OZ Šťastné labky

09.07.2020

Zmluva o dielo

09072020

15 000,00 EUR Pätnásť tisíc

DTnet Detva,s.r.o.

Obec Rapovce

20.04.2020

Zmluva o grantovom účte

2004-2020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

07.04.2020

Dodatok k zmluve

1/2020

150 673,06 EUR Stopäťdesiattisíc šeststosedemdesiattrieuro 6/100

Pro Constructa s.r.o.

Obec Rapovce

07.04.2020

Zmluva o dielo

01/04/2020

195 286,00 EUR Stodeväťdesiatpäť tisíc dvestoosemdesiatšesť eur

Pro Constructa s.r.o.

Obec Rapovce

11.03.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

68 20 01

1,00 EUR Jedno euro

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovce

05.03.2020

Zmluva o dielo

2602-2020

4 800,00 EUR Štyritisícosemsto eur

ALL PROF Slovakia s.r.o

Obec Rapovce

08.01.2020

Zmluva o zabezpečení a poskytovaní marketingových služieb

0801-2020

100,00 EUR Jednosto eur

Obec Rapovce

AKREMIAN, s.r.o.

03.01.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

1204-2019

1 800,00 EUR Jedentisíc osemsto euro

Obec Rapovce

Mgr.Dávid Vadkerti - Prosper

09.12.2019

Rekonštrukcia strechy na obecnej budove v obci Rapovc

03122019

24 000,00 EUR Dvadsaťštyri tisíc eur

CONSTRUO spol.s.r.o.

Obec Rapovce

15.10.2019

Zmluva o dielo

1/2018

12 502,00 EUR Dvanásťtisícpäťstodva eur

Filleck,s.r.o.

Obec Rapovce

06.06.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP,-IMRK3-2019-002374

97 465,96 EUR Deväťdesiatsedemtisícštyristošesťdesiatpäť, 96/100

Obec Rapovce

Ministerstvo vnútra SR

06.06.2019

Zmluva o dielo č. 01/2019

01/2019

19 590,00 EUR Devätnásťtisícpäťstodeväťdesiat

Obec Rapovce

STAVING PROJEKT BB,s.r.o

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: