Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2020

Mandátna zmluva

31082020

70,00 EUR Sedemdesiat euro

Obec Rapovce

Ing. Milan Hric

28.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

O-2020 08 25 055 001

588,00 EUR Päťstoosemdesiat osem eur

Obec Rapovce

MG ODPADY,s.r.o.

28.08.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

26082020

2,00 EUR Dve eurá

AGRO CS Slovakia,a.s.

Obec Rapovce

24.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

INDZD122020 0811 05 001

948,00 EUR Deväťstoštyridsať osem eur

Obec Rapovce

MG PZS, s.r.o.

06.08.2020

Kúpna zmluva

04082020

530,64 EUR Päťstotridsať euro 64/100

Jozef Kömüves

Obec Rapovce

31.07.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

28072020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

OZ Šťastné labky

20.04.2020

Zmluva o grantovom účte

2004-2020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

05.03.2020

Zmluva o dielo

2602-2020

4 800,00 EUR Štyritisícosemsto eur

ALL PROF Slovakia s.r.o

Obec Rapovce

08.01.2020

Zmluva o zabezpečení a poskytovaní marketingových služieb

0801-2020

100,00 EUR Jednosto eur

Obec Rapovce

AKREMIAN, s.r.o.

03.01.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

1204-2019

1 800,00 EUR Jedentisíc osemsto euro

Obec Rapovce

Mgr.Dávid Vadkerti - Prosper

09.12.2019

Rekonštrukcia strechy na obecnej budove v obci Rapovc

03122019

24 000,00 EUR Dvadsaťštyri tisíc eur

CONSTRUO spol.s.r.o.

Obec Rapovce

15.10.2019

Zmluva o dielo

1/2018

12 502,00 EUR Dvanásťtisícpäťstodva eur

Filleck,s.r.o.

Obec Rapovce

06.06.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP,-IMRK3-2019-002374

97 465,96 EUR Deväťdesiatsedemtisícštyristošesťdesiatpäť, 96/100

Obec Rapovce

Ministerstvo vnútra SR

06.06.2019

Zmluva o dielo č. 01/2019

01/2019

19 590,00 EUR Devätnásťtisícpäťstodeväťdesiat

Obec Rapovce

STAVING PROJEKT BB,s.r.o

08.03.2019

Zmluva o dielo

08032019

68 753,00 EUR Šesťdesiatosemtisícsedemstopäťdesiattri

Sport Service, s.r.o.

Obec Rapovce

01.03.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

13/2019

4 800,00 EUR Štyritisícosemsto eur

Obec Rapovec

INSUCCOR s.r.o.

24.10.2018

Dohoda

18/29/010/30

0,00 EUR

Obec Rapovec

Úrad práce, sociálnychvecí a rodiny Lučenec

24.05.2018

Poskytnutie dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

38633

3 000,00 EUR

Obec Rapovec

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

17.04.2018

Dodatok č.1

tz2017-07-13sv

95,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Rapovec

29.11.2017

Rekonštrukcia strechy a zateplenie

22112017/4

147 826,92 EUR

COSTRUO spol. s.r.o

Obec Rapovec

01.08.2017

Zmluva o aktualizácii programov

tz2017-07-13vs4

186,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Rapovec

10.03.2017

Zmluva o poskytnutí služby mobilneho výkupu

18416

Neuvedené

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovec

10.03.2017

Zmluva o poskytnutí služby

101701

Neuvedené

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovec

19.01.2017

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

16/29/50j/23

4 918,86 EUR

Úrad práce, sociálnychvecí a rodiny Lučenec

Obec Rapovec

09.09.2015

Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KaHR-22VS-1001/0258/79 5

91 749,86 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Rapovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: