Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.01.2021

Kúpna zmluva

26012021

418,44 EUR Štyristoosemnásť eur, 44/100

Ján Babic

Obec Rapovce

22.01.2021

Zmluva o zbere a zneškodnení odpadu

21012021

10,00 EUR Desať euro

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Rapovce

16.12.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2020-003762

703 084,94 EUR Sedemstotritisíc osemdesiat štyri euro, 94/100

Obec Rapovce

Ministerstvo vnútra SR

16.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

16/12/2020

20,00 EUR Dvadsať euro

Obec Rapovce

INTA,s.r.o.

09.12.2020

Zmluva o dielo

08122020

17 280,00 EUR Sedemnásť tisíc dvestoosemdesiat euro

COSTRUO spol. s.r.o

Obec Rapovce

30.11.2020

Zmluva o výpožičke

30/11/2020

0,00 EUR Nula euro

Obec Rapovce

Slovenská republika - ŠÚ SR

25.11.2020

Dodatok k zmluve

č.1

1,00 EUR Jedno euro

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovce

06.11.2020

Municipiálny úver - Univerzál

25/017/20

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

05.11.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-33-10-2020-SK

1 098,00 EUR jedentisícdeväťdesiat osem eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rapovce

05.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-84-10-2020-SK

930,00 EUR Deväťsto tridsať eur

Obec Rapovce

Galileo Corporation s.r.o.

29.10.2020

Zmluva o termínovanom účte

25/015/20

107 000,00 EUR Jednostosedem tisíc euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

28.10.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v OH

2172001

1,00 EUR Jedno euro

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovce

27.10.2020

Zmluva o grantovom účte

27102020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

23.10.2020

Zmluva o dielo

01/10/2020

106 677,12 EUR Stošesťtisícšesťstosedemdesiatsedem eur 12/100

Pro Constructa s.r.o.

Obec Rapovce

31.08.2020

Mandátna zmluva

31082020

70,00 EUR Sedemdesiat euro

Obec Rapovce

Ing. Milan Hric

28.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

O-2020 08 25 055 001

588,00 EUR Päťstoosemdesiat osem eur

Obec Rapovce

MG ODPADY,s.r.o.

28.08.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

26082020

2,00 EUR Dve eurá

AGRO CS Slovakia,a.s.

Obec Rapovce

24.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

INDZD122020 0811 05 001

948,00 EUR Deväťstoštyridsať osem eur

Obec Rapovce

MG PZS, s.r.o.

06.08.2020

Kúpna zmluva

04082020

530,64 EUR Päťstotridsať euro 64/100

Jozef Kömüves

Obec Rapovce

31.07.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

28072020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

OZ Šťastné labky

09.07.2020

Zmluva o dielo

09072020

15 000,00 EUR Pätnásť tisíc

DTnet Detva,s.r.o.

Obec Rapovce

23.06.2020

Zmluva o zabezpečení služieb v OH a realizácii zberu

2132001

30,00 EUR Tridsať euro

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovce

20.04.2020

Zmluva o grantovom účte

2004-2020

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

07.04.2020

Dodatok k zmluve

1/2020

150 673,06 EUR Stopäťdesiattisíc šeststosedemdesiattrieuro 6/100

Pro Constructa s.r.o.

Obec Rapovce

07.04.2020

Zmluva o dielo

01/04/2020

195 286,00 EUR Stodeväťdesiatpäť tisíc dvestoosemdesiatšesť eur

Pro Constructa s.r.o.

Obec Rapovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: