Obec Rapovce
ObecRapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce
Obec Rapovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra

22112021

468,00 EUR Štyristošesťdesiat osem euro

Obec Rapovce

TOPSET Solutions s.r.o.

22. 11. 2021

Zmluva o aktualizácii programov

22112021-1

258,00 EUR Dvestopäťdesiat osem eur

Obec Rapovce

TOPSET Solutions s.r.o.

11. 11. 2021

Zmluva o dodávke elektriny

09112021

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

SSE a.s., Žilina

5. 8. 2021

Dohoda

21/29/054/156

50 836,03 EUR Päťdesiat tisíc osemstotridsať šesť euro, 03/100

Obec Rapovce

Úrad práce, sociálnychvecí a rodiny Lučenec

11. 6. 2021

Zmluva

09/06/2021

127,00 EUR Stodvadsaťsedem euro

Obec Rapovce

Lindström,s.r.o

19. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-794346788192

30,00 EUR Tridsať euro

Obec Rapovce

Slovak Telekom, a.s.

19. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-794346787660

41,10 EUR Štyridsať jeden euro, desať centov

Obec Rapovce

Slovak Telekom, a.s.

19. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-794346909539

14,00 EUR Štrnásť euro

Obec Rapovce

Slovak Telekom, a.s.

14. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

321 0664

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Obec Rapovce

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11. 5. 2021

Dodatok č.1 k zmluvám o dodávke plynu

1

1,00 EUR

Obec Rapovce

SPP,a.s.

16. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na opravu vojnových hrobov

118/2021

3 500,00 EUR Tritisíc päťsto euro

Obec Rapovce

Úrad vlády SR

1. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO

1/2021

1,00 EUR Jedno euro

Tendrex, s.r.o.

Obec Rapovce

16. 3. 2021

Dodatok č 1. k zmluve o výpožičke

č.1

0,00 EUR Nula euro

Obec Rapovce

Slovenská republika - ŠÚ SR

26. 1. 2021

Kúpna zmluva

26012021

418,44 EUR Štyristoosemnásť eur, 44/100

Ján Babic

Obec Rapovce

22. 1. 2021

Zmluva o zbere a zneškodnení odpadu

21012021

10,00 EUR Desať euro

Martin Hromek-MH Marketing

Obec Rapovce

16. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2020-003762

703 084,94 EUR Sedemstotritisíc osemdesiat štyri euro, 94/100

Obec Rapovce

Ministerstvo vnútra SR

16. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

16/12/2020

20,00 EUR Dvadsať euro

Obec Rapovce

INTA,s.r.o.

9. 12. 2020

Zmluva o dielo

08122020

17 280,00 EUR Sedemnásť tisíc dvestoosemdesiat euro

COSTRUO spol. s.r.o

Obec Rapovce

30. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

30/11/2020

0,00 EUR Nula euro

Obec Rapovce

Slovenská republika - ŠÚ SR

25. 11. 2020

Dodatok k zmluve

č.1

1,00 EUR Jedno euro

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovce

6. 11. 2020

Municipiálny úver - Univerzál

25/017/20

1,00 EUR Jedno euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

5. 11. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-33-10-2020-SK

1 098,00 EUR jedentisícdeväťdesiat osem eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Rapovce

5. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-84-10-2020-SK

930,00 EUR Deväťsto tridsať eur

Obec Rapovce

Galileo Corporation s.r.o.

29. 10. 2020

Zmluva o termínovanom účte

25/015/20

107 000,00 EUR Jednostosedem tisíc euro

Obec Rapovce

Prima banka Slovensko, a.s.

28. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v OH

2172001

1,00 EUR Jedno euro

Branter Gemer s.r.o.

Obec Rapovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 68

Zverejňovanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 28
TÝŽDEŇ: 88
CELKOM: 114542