Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Jubilanti 2013

Vo štvrtok 24. októbra 2013 Obecný úrad Rapovce pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizoval stretnutie jubilantov. Občania Rapoviec sláviaci v tomto roku 60, 65, 70, 75, 80, 85 rokov života prijali naše pozvanie v prekrásne jesenné slnečné štvrtkové popoludnie na slávnostné posedenie, ktoré sa konalo v sále kultúrneho domu. Október - Mesiac úcty k starším je najvhodnejším obdobím na zorganizovanie takéhoto stretnutia. Je obdobím, v ktorom sa zastavíme, zaspomíname, vyjadríme poďakovanie. Pripomenieme, že na seniorov obec nezabúda, že si vážime prácu, ktorú vykonali.

Aj keď sú už niektorý na zaslúženom odpočinku, predsa naďalej pomáhajú.Mnohí sa ešte stále zapájajú do aktivít v obci. Stále sú plní elánu a tak si takmer neuvedomujeme ich pribúdajúce roky.