Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,

z v o l á v a m

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach

na 23. jún 2017 /piatok/ o 17:00 hod.

 

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rapovciach sa bude konať podľa nasledovného programu :

 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
 4. Schválenie overovateľov zápisnice a uznesení, návrhovej komisie a určenie zapisovateľky pre zasadnutie OZ
 5. Záverečný účet a hospodárenie Obce Rapovce za rok 2016
 6. Výrok auditora k účtovnej závierke za rok 2015
 7. Dodatok č.1 k VZN – zmena na spoločný zber plastov, kov, tetrapaky – krabice od džúsov, mlieka ) sa zbierajú spolu v žltých vreciach.
 8. Rôzné
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver zasadnutia OZ

 


Ing. Ladislav Sóky

starosta obce


Príloha

Vytvorené: 24. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 24. 8. 2017 10:48
Autor: Správce Webu