Navigácia

Výber jazyka

Obsah

  Odporúčaný harmonogram testovania občanov

 Obce Rapovce na COVID – 19

v Kulturnom dome Rapovce

SOBOTA 23.1.2021

8:00 – 11:30 hod. ulice Kvetná

                                      E. Adyho

                                      Samota

                                     Rapovce

13:00 – 14:00 hod.  Fiľakovská cesta          

14:30- 19:30 hod.    Hlavná ulica

Nedeľa 24.1.2021

8:00 – 11:30 hod.  ulica Zelená            

13:00 – 15:00 hod  ulice Ľ.Štúra ,  Partizánska

15:30 - 19:30 hod. ulica Petőfiho

Obyvatelia Rapoviec mimo stanoveného harmonogramu budú otestovaní po ukončení testovania danej ulice. V prípade voľnej kapacity budú otestovaní bez čakania!!!!!!

12:00 – 12:45 hod. Obed

16:30 – 17:15 hod. Večera

Počas dňa prestávky potrebné na dezinfekciu priestorov!!!!!!!

Občania z okolitých obcí a miest budú testovaní priebežne v rámci voľnej kapacity!!